Pitääkö takaajan maksaa heti, kun velalliseen on kohdistettu eräännyttämistoimi?

Jos päävelan ehtojen mukaan velan erääntyminen edellyttää velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa, velkoja saa vaatia suoritusta takaajalta vain, jos eräännyttämistoimi on kohdistettu sekä velalliseen että takaajaan. Jos velka on maksettava vasta määräajan kuluttua velan eräännyttämisestä, takaajan suoritusvelvollisuus alkaa, kun määräaika on kulunut myös häneen kohdistetun eräännyttämistoimen jälkeen.

Eräännyttämistointa velallista kohtaan ei tarvita, jos velallinen on asetettu konkurssiin. Sama on tilanne silloin, jos velallisen osalta on alkanut yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityssaneeraus tai menettelyssä on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen kielto.

Nopeaa apua lakiasioihin.