Miten käy takaajan vastuun, jos velkoja luopuu jostakin vakuudesta?

Takaaja vastaa edelleen vain omasta osuudestaan, jos velkoja vapauttaa jonkun samasta päävelasta vastuussa olevan takaajan vastuusta. Osuudet määräytyvät sen mukaan, mistä määrästä takaajat ovat keskinäisessä suhteessaan vastuussa päävelasta. Jos takaajat ovat sopineet vastuunjaosta, otetaan sopimus huomioon vain, jos velkoja on sopimuksesta tiennyt vapauttaessaan jonkun takaajan vastuusta.

Jos velkoja luopuu muusta vakuudesta, joka on ollut voimassa takaajan hyväksi, takaaja vapautuu takausvastuusta siltä osin kuin vakuuden arvo olisi riittänyt päävelan suoritukseksi. Sama pätee silloin, jos vakuuden arvo alenee velkojan toimen tai laiminlyönnin vuoksi.

Ilman takaajan suostumusta velkoja saa vapauttaa sellaisen vakuuden joka ei ole ollut voimassa eikä edellytetty takausta annettaessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.