Mitkä ovat usean takaajan keskinäiset suhteet?

Jos samasta velasta on annettu useampi samanaikainen tai toisia takauksia edellyttänyt takaus, joiden keskinäisestä vastuunjaosta ei ole sovittu, kullakin takaajalla on oikeus saada jokaiselta muulta takaajalta takaajien pääluvun mukainen osuus takauksen perusteella suorittamastaan määrästä.

Kysymyksessä on takautumisoikeus toisia takaajia kohtaan. Koko takausvelan tällaisessä tilanteessa maksanut takaaja saa siten kaksinkertaisen takautumisoikeuden; takautumisoikeus on niin velallista kuin muita takaajia kohtaan. Toisia takaajia kohtaan takaajalla on takautumisoikeus siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa ja hänen suorituksensa on vähentänyt muiden takaajien vastuuta.

Jos takaukset samasta velasta on annettu eri aikoina tai ne muuten ovat toisistaan riippumattomia, ensisijainen takausvastuu on ajallisesti ensimmäisen takauksen antaneella. Takaajalla on oikeus vaatia koko takauksen perusteella suorittamansa määrä siltä takaajalta, joka on antanut takauksen aikaisemmin. Aikaisemmin takaukseen sitoutuneella ei ole takautumisoikeutta myöhemmin takauksen antaneeseen nähden. Toisinkin on voitu sopia, mutta jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan mitä edellä on todettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.