Joudunko takaajana vastaamaan velasta, jos velkoja laiminlyö saatavansa valvonnan?

Velkoja saa kärsiä vahingon omanaan, jos hän jättää saatavansa ilmoittamatta velallista koskevan julkisen haasteen yhteydessä, velallista koskevassa yrityksen saneerausmenettelyssä, velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Takaaja vapautuu vastuusta siltä osin kuin velkoja olisi saatavansa valvomalla saanut päävelalle suorituksen konkurssipesän tai velallisen varoista.

Jos päävelan ehtoja on velallisen osalta muutettu velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa taikka konkurssilain mukaisessa sovinnossa, saa velkoja silti takaajalta periä velkaa sen entisten ehtojen mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.