Mihin olet takaajana sitoutunut?

Takaajan vastuun laajuus määräytyy sen mukaan mitä on sovittu. Jos esimerkiksi takauslajista ei ole sovittu, on lain määräyksiä noudatettava. Yksityistakaajan suojaksi laissa on muutenkin pakottavia säännöksiä, joista ei edes nimenomaisin sopimuksin voi poiketa.

Jos takausta ei ole annettu omavelkaisena takauksena eikä muuta ole sovittu, takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena. Asuntolainan vakuudeksi yksityistakaajan antama takaus on täytetakaus, jos kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena.

Jos on useita takaajia, eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa velkojalle koko päävelasta. Takaus ei ilman erillistä sopimusta koske velan liitännäiskustannuksia kuten korkoa. Jos velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun ajallaan, on velkojan ilmoitettava maksuviivästyksestä takaajalle kuukauden kuluessa viivästyksen alkamisesta. Jos ilmoitusta ei säädetyssä ajassa anneta, takaaja vastaa velan koroista ja muista aikaan sidotuista hyvityksistä vasta ilmoituksen antamisesta lukien, paitsi jos velkoja voi osoittaa, että takaaja on muutoin tiennyt maksuviivästyksestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.