Mikä on takauksen sisältö?

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velasta. Takauslajeja on erilaisia. Yleisin lienee omavelkainen takaus. Jos muuta ei ole takaajan kanssa sovittu, on kysymyksessä toissijainen takaus tai täytetakaus.

Toissijaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. Omavelkainen takaus taas on sellainen takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Velkoja voi tällöin periaatteessa valita, periikö hän velkaa velalliselta vai takaajalta.

Jos velan vakuutena on myös velallisen itse asettama pantti tai toisen henkilön asettama vierasvelkapantti, voidaan käyttää täytetakausta. Tällöin takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta.

Yleistakaukseen sitoutunut henkilö vastaa kaikista velallisen velvoitteista yleistakaussitoumuksen saanutta velkojaa kohtaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.