Näenkö rahojani enää koskaan, jos maksan takausvelkaa?

Jos olet maksanut takauksen perusteella velkaa, sinulla on oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamasi päävelan määrä. Kysymyksessä on takautumisoikeus velallista kohtaan, mikä ei kuitenkaan takaa sitä, että saat rahasi takaisin. Takaukseen sitoutuminen on aina taloudellinen riski.

Jos velallinen on antanut päävelasta vakuuden, takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada siitä suoritus takautumissaatavalleen. Jos takaaja on maksanut vain osan päävelasta tai jos vakuus on myös muun velkojan saatavan vakuutena, saa takaaja oikeuden vakuuteen vasta velkojan oikeuden jälkeen. Jos kysymyksessä on ulkopuolisen henkilön antama vierasvelkapantti, on takaajalla oikeus saada suoritus vakuudesta vain, jos takaajan ja vakuudenantajan keskinäisessä suhteessa on niin sovittu.

Takaaja ei saa takautumisoikeutta velalliseen nähden, jos takaajalla on velallisen antamat tiedot huomioon ottaen perusteltu aihe kieltäytyä maksamasta velkaa, mutta hän kuitenkin maksaa velan ja myöhemmin ilmenee, ettei maksuvelvollisuutta olisi ollut.

Nopeaa apua lakiasioihin.