Milloin takautumissaatavaa voi alkaa vaatia? Saatavan vanhentumisuhka?

Oikeus saada maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä. Sama sääntö koskee sekä vaatimuksia velalliselta että toisilta takaajilta. Samasta ajankohdasta lukien sinulla velan maksaneena takaajana on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon takautumissaatavallesi. Jos päävelan suoritusvelvollisuus ei jonkun takaajan kohdalta vielä ollut alkanut, hänen velvollisuutensa maksaa viivästyskorkoa alkaa kuukauden kuluttua siitä, kun takautumissaatavaa on häneltä vaadittu.

Takautumissaatava vanhenee siten kuin päävelkakin, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun takaaja sai oikeuden periä takautumissaatavaa velalliselta. Takautumissaatava toista takaajaa kohtaan vanhentuu kolmen vuoden kuluttua siitä, kun velan maksanut takaaja sai oikeuden periä takautumissaatavansa toiselta takaajalta. Jotta oikeutensa säilyttää, tulee vanhentuminen ennen vanhentumisajan kulumista katkaista. Vanhentumisen katkaisee esim. perintätoimiin ryhtyminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.