Milloin muun vakuuden lisäksi annettu täytetakaus erääntyy?

Täytetakauksen perusteella takaaja voidaan asettaa vastuuseen velasta vasta sen jälkeen kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus syntyy myös silloin, jos hän päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittaa velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä.

Entä jos velallinen on velkajärjestelyssä ja saa pitää vakuutena olevan omaisuutensa? Velkoja saa tällöin vaatia täytetakauksen antaneelta takaajalta suoritusta vain siitä osasta päävelkaa, jolle ei maksuohjelman mukaan kerry suoritusta. Takaajalla ei ole velvollisuutta maksaa viivästyskorkoa, joka maksuohjelman aikana kertyisi velallisen maksettavaksi määrätylle velalle. Jos vakuus myöhemmin velkajärjestelyn aikana tai sen jälkeen muutetaan rahaksi, velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta aikaisempien ehtojen mukaan. Vaatia ei kuitenkaan saa velkajärjestelyn aikana velalle kertynyttä viivästyskorkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.