Pelkäätkö toissijaisen takauksen tuomaa maksuvelvollisuutta? Entä omavelkainen takaus?

Toissijaisen takauksen perusteella velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt ja velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu ulosmitata varoja, jotka ilmeisesti riittäisivät koko päävelan suoritukseksi. Paitsi tulokseton ulosmittaus, myös velallisen asettaminen konkurssiin, aloitettu yksityishenkilön velkajärjestely, yrityssaneeraus tai muu viranomaisen päätöksellä aloitettu maksukyvyttömyysmenettely, joka estää päävelan perimisen ulosottotoimin, oikeuttaa perimään erääntynyttä velkaa toissijaiseen takaukseen sitoutuneelta.

Velallinen täytyy siis todeta maksukyvyttömäksi, ennen kuin toissijaiselta takaajalta voidaan suorituksia vaatia. Omavelkaisen takauksen perusteella velkoja saa sen sijaan vaatia takaajalta suoritusta heti, kun päävelka on erääntynyt. Velkoja saa itse asiassa valita, vaatiiko hän suoritusta velalliselta vai omavelkaiselta takaajalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.