Onko minulla takaajana oikeus jatkuvasti saada tietoja velallisen maksukyvystä?

Velkojan on annettava takaajalle päävelkaa koskevia tietoja, jos takaaja tätä pyytää. Takauksen voimassa ollessa yksityistakaajalla on oikeus saada tietoja sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voi olla merkitystä takaajalle.

Luotonantajalta ei voi edellyttää sellaisten seikkojen selvittämistä, jotka eivät ole hänen tiedossaan. Erityisiä selvitystoimenpiteitä ei tarvitse tehdä, mutta seikat jotka ilmenevät luotonantajan käytössä olevasta luottotietorekisteristä, on takaajalle ilmoitettava. Luotonantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Nopeaa apua lakiasioihin.