Saako velan ehtoja muuttaa takaajaa kuulematta?

Päävelan ehtoja saa muuttaa. Muutokset eivät kuitenkaan välttämättä sido takaajaa. Velan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi ei sido takaajaa, ellei hän ole antanut kyseiseen muutokseen suostumustaan. Jos on kysymys yleistakauksesta, muutokset ovat ilman takaajan suostumustakin tätä sitovia.

Vähäisestä takaajan vastuuseen vaikuttavasta velan ehdon muutoksesta saavat velkasuhteen osapuolet sopia ilman takaajan suostumusta. Vähäisenä pidetään esim. maksuajan pidentämistä, jos se ei radikaalisti vaikuta takaajan vastuuseen. Jos vaikutus takaajan vastuuseen on vähäistä suurempi, saa muutoksen ilman takaajan suostumusta kuitenkin tehdä, jos muutoksen peruste on yksilöity päävelkaa koskevassa sitoumuksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.