Miten velkojan vaihdos vaikuttaa takaajan asemaan?

Velkojan vaihdos tapahtuu yleensä silloin, kun velallinen kilpailuttaa eri lainanantajia ja siirtää velkansa sen jälkeen edullisimpaan vaihtoehtoon. Velkojan vaihdos ei vapauta takaajaa vastuusta. Takaaja vastaa päävelasta sille velkojalle, jolle saamisoikeus on siirtynyt. Yleistakauksen antanut takaaja ei kuitenkaan ilman eri sitoumusta vastaa niistä saatavista, jotka syntyvät päävelan siirtymisen jälkeen tai jotka siirronsaaneella velkojalla oli ennen päävelan siirtymistä.

Yleistakauksen antanut takaaja ei vastaa myöskään sellaisista velallisen veloista, joita koskeva saamisoikeus on siirretty takauksen saaneelle velkojalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.