Velan vanhentuminen

Vanhentunutta velkaa ei saa periä, eikä perintää saa jatkaa velallisen kiistäessä maksuvelvollisuutensa. Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, mikäli velallinen ei esitä kiistämiselle järkevää perustetta tai jos hän vetoaa ainoastaan perusteeseen, jolla ei selvästi ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen.

Kuluttajasaatavien kohdalla velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyynnön estämättä perintää saa jatkaa, mikäli siitä aiheutuvista kuluista ei vaadita velalliselta erillistä korvausta.

Nopeaa apua lakiasioihin.