Kotimaista kuljetusta varten tehdyssä rahtikirjassa on mainittava lähettäjän, rahdinkuljettajan sekä tavaran vastaanottajan nimet ja osoitteet. Tavaran kuljetettavaksi ottamisen paikka ja päivämäärä sekä määräpaikka on myös mainittava samoin, kuin kollien lukumäärä sekä niiden erityismerkit ja numerot, tai vastaava tavaran seloste. Lisäksi tavaran kokonaispaino tai sen muulla tavoin ilmaistu määrä, sekä laadultaan vaarallisen tavaran yleisesti hyväksytty nimike on rahtikirjassa mainittava. Asianosaiset voivat merkitä rahtikirjaan muitakin tarpeellisiksi katsomiaan tietoja.

Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirjasta tulee edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmetä rahtikirjan tekopaikka ja –aika, tavaralajin yleisesti käytetty nimike ja pakkaustapa ja kuljetukseen liittyvät kustannukset, kuten rahti, lisämaksut ja tullimaksut sekä muut sopimuksen tekemiseen ja tavaran luovuttamiseen liittyvät kustannukset. Kansainväliseen rahtikirjaan on merkittävä myös tulli- ja muita muodollisuuksia varten tarvittavat ohjeet sekä maininta, että kuljetukseen sovelletaan kansainvälistä rahdinkuljetusten yleissopimusta taikka sen mukaista lakia, vaikka toisin olisi sovittu.

Tarvittaessa rahtikirjaan on merkittävä uudelleenkuormauskielto, kustannukset, jotka lähettäjä ottaa maksaakseen, tavaraa luovutettaessa perittävän jälkivaatimuksen määrä, tavaran arvo, lähettäjän tavaran vakuuttamisesta rahdinkuljettajalle antamat ohjeet, aika, jonka kuluessa kuljetus on sovittu saatettavaksi loppuun, sekä luettelo rahdinkuljettajalle annetuista asiakirjoista. Rahtikirjaan saa merkitä muitakin tietoja.

Tavaran lähettäjä vastaa rahdinkuljettajalle aiheutuneista vahingoista, jos lähettäjä on antanut rahtikirjaan merkittäväksi virheellistä tietoa taikka puutteellisen ohjeen.

Lue lisää rahtikirjasta.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.