Avioeron vireille pano

Avioeroa koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai jonka voi tehdä toinen puoliso yksin. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi puolisoiden henkilö- ja osoitetiedot sekä peruste avioeron myöntämiselle. Peruste on joko kuuden kuukauden harkinta-aika tai erillään asuminen kaksi vuotta. Harkinta-aika alkaa kulua hakemuksen vireille tulosta tai hakemuksen tiedoksiannosta toiselle puolisolle. Hakemuksen allekirjoittaa hakija.

Puolisoiden virkatodistusten liittäminen hakemukseen ei ole välttämätöntä, jos puolison tiedot näkyvät kotimaisessa väestötietojärjestelmässä, johon myös tuomioistuimilla on suora pääsy. Puolison asuessa ulkomailla, on asuinpaikan virkatodistus mukaan liitettävä. Puolisot tai puoliso voivat jättää hakemuksen tuomioistuimen kansliaan joko itse tai käyttäen valtuutettua asiamiestä. Hakemus voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostina.

Nopeaa apua lakiasioihin.