Miten ja milloin lapsen isyys tunnustetaan?

Jos mies haluaa tunnustaa isyytensä, tulee hänen henkilökohtaisesti ilmoittaa lastenvalvojalle tai henkikirjoittajalle olevansa lapsen isä. Tunnustamisen voi tehdä myös julkiselle notaarille Suomen ulkomaanedustustossa. Tunnustamisen vastaanottajan on ennen tunnustamista selvitettävä miehelle tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset. Vieraassa valtiossa tunnustamilausuma voidaan antaa myös noudattaen sitä muotoa ja menettelyä, jota sanotun valtion lain mukaan on isyyttä tunnustettaessa noudatettava. Kihlakumppanin lapsen isyyden voi tunnustaa myös avioliittoa solmittaessa vihkijälle.

Isyyttä ei voida tunnustaa ennen lapsen syntymää eikä lapsen kuoleman jälkeen. Tunnustamisen aikaan täysivaltaisen lapsen tulee itse hyväksyä tunnustaminen. Vajaavaltaisen lapsen tulee hyväksyä tunnustaminen, jos lapsella oikeudenkäymiskaaren mukaan on oikeus käyttää puhevaltaa henkilöään koskevissa asioissa. Jos tunnustaminen koskee avioliitossa syntynyttä lasta, tulee äidin ja aviomiehen hyväksyä tunnustaminen

Jos isyytensä tunnustanut on vajaavaltainen, varataan hänen holhoojalleen tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Holhoojaa ei kuitenkaan kuulla, jos vajaavaltaisella on oikeus yksin käyttää puhevaltaa henkilöään koskevissa asioissa. Jos lapsi on vajaavaltainen, varataan lapsen äidille sekä lapselle määrätylle holhoojalle tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Jos äidin, lapsen tai aviomiehen on hyväksyttävä tunnustaminen, lastenvalvoja varaa heille tilaisuuden hyväksymisen antamiseen. Kuulemisen voi toimittaa ja hyväksymisen vastaanottaa myös se muu taho, joka voi vastaanottaa tunnustamislausuman.

Tunnustamisesta ja sen hyväksymisestä tehdään asiakirja, joka on päivättävä ja asianmukaisesti allekirjoitettava. Asiakirjan allekirjoittavat isyytensä tunnustanut mies sekä tunnustamisen vastaanottaja. Jos äidin, lapsen taikka aviomiehen tulee hyväksyä tunnustaminen, on myös heidän ja hyväksymisen vastaanottajan allekirjoitettava asiakirja.

Kun mies on tunnustanut isyytensä, tulee sen lastenvalvojan, jolle isyyden selvittäminen kuuluu, viipymättä lähettää tunnustamista koskevat asiakirjat ja isyyden selvittämisestä laadittu pöytäkirja lastenvalvojan toimialueen maistraatille hyväksyttäväksi. Tunnustamisen hyväksymistä koskevan asian ratkaisee maistraatti. Maistraatti vahvistaa isyyden tunnustamisen, jos tunnustaminen on tapahtunut säädetyllä tavalla, eikä ole aihetta olettaa, että isyytensä tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Isyys on tunnustamisella vahvistettu, kun mies on tunnustanut isyytensä ja maistraatti on tunnustamisen hyväksynyt.

Nopeaa apua lakiasioihin.