Kuka on oikeudellisesti lapsen isä?

Jos lapsi on syntynyt avioliiton aikana, on aviomies lapsen isä. Kuollut aviomies on lapsen isä, jos lapsi on syntynyt sellaiseen aikaan, että on voinut tullut siitetyksi avioliiton aikana. Jälkimmäinen aviomies on kuitenkin lapsen isä, jos äiti on ennen lapsen syntymää mennyt uuteen avioliittoon. Aviomiehen isyys voidaan kumota tunnustamisella. Myös tuomioistuin voi kanteen johdosta vahvistaa, ettei aviomies tai mies, joka on tunnustanut isyytensä, ole lapsen isä.

Lapsen puhutaan olevan aviolapsi, mikäli vanhemmat ovat lapsen syntymähetkellä avioliitossa. Kun lapsi syntyy muun kuin aviosuhteen aikana, lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde vahvistetaan tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli huoltaja niin haluaa. Äiti on suoraan lain nojalla yksin lapsen huoltaja, jos äiti ei lapsen syntyessä ole avioliitossa.

Lastenvalvoja ohjaa ja tukee asianosaisia kaikessa isyyden vahvistamiseen liittyvässä. Lastenvalvoja myös toimittaa isyyden selvittämisen. Jotta avioliiton ulkopuolla syntyvä lapsi saisi aviolapseen rinnastuvan oikeudellisen aseman, on isyys käytävä tunnustamassa lastenvalvojan luona. Molempien vanhempien henkilökohtainen käynti on välttämätön. Sen jälkeen maistraatti hyväksyy tunnustamisen.

Kun isyystunnustus on maistraatissa hyväksytty, syntyy lapselle oikeus isänsä sukunimeen, oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan, oikeus periä isänsä ja tämän sukulaiset, sekä oikeus eläke- ja vakuutusetuuksiin isänsä jälkeen. Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi vastustaa oman isänsä selvittämistä ja vahvistamista.

Isyyden vahvistaminen ei itsessään muuta lapsen huoltajuussuhdetta, vaan lapsen huolto tulee sopia erikseen. Jos huollosta ei muuta sovita, on äiti isyyden vahvistamisesta huolimatta edelleen yksin lapsen huoltaja.

Jos lapsen isyys on epävarma ja se halutaan selvittää, on syytä suorittaa DNA-tutkimukset, jotka isyyden vahvistamisen yhteydessä ovat maksuttomia. Mikäli mies isyyden vahvistamisen jälkeen alkaa epäillä isyyttään, on hänen itse maksettava tutkimuskulut ja hoidettava mahdollinen isyyden kumoaminen oikeusteitse.

Jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, voidaan se vahvistaa oikeusteitse. Tuomioistuin vahvistaa lapsen isyyden, jos on selvitetty, että mies on maannut äidin lapsen siittämisaikana, eivätkä lapsen äidin ja miehen lausumat sekä muut ilmi tulleet seikat anna aihetta epäillä muuta. Jos äiti päättää, ettei lapsen isyyttä selvitetä, maksetaan lapselle hakemuksesta ei-korvattavaa elatustukea 18-vuotiaaksi asti, mikäli lapsen tarve sitä vaatii.

Nopeaa apua lakiasioihin.