Voiko testamentista luopua osittain?

Perinnöstä luopumisen kohdalla ei tehokasta osittaisluopumista ole pidetty mahdollisena. Testamentin kohdalla sen sijaan ei tehottomuuden aiheuttavana määräämisenä ole pidetty saannon osasta luopumista. Käytännössä näin tapahtuu esim. silloin kun testamentinsaaja luopuu osasta saantoaan perillisten hyväksi, jotta nämä luopuisivat moittimasta testamenttia tai kun testamentinsaaja luopuu omaisuuden omistusoikeudesta ja tyytyy vain hallintaoikeuteen tai tuottoon. Viimeksi mainittu on hyvin yleinen osittaisluopumisen tilanne keskinäisen omistusoikeustestamentin saajan kohdalla.

Luopuminen vain tiettyjen sijaantuloperillisten tai sivullisten hyväksi ei ole mahdollista ja testamentin sisältö saattaa joissakin tapauksissa estää osittaisluopumisen. Osittainenkaan luopuminen ei ole enää mahdollista, jos useampi vuosi on kulunut perittävän kuolemasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.