Kenen on toteltava testamentin tarkoitemääräystä ja mitä jos määräystä ei noudateta?

Tarkoitemääräyksen täytäntöönpanoa koskevat paljolti samat säännökset kuin mitä erityistestamentin täyttämisestä on säädetty. Jos tietylle perilliselle tai testamentin saajalle tulevasta omaisuudesta on annettu tarkoitemääräys, tulee saajan panna määräys täytäntöön. Muussa tapauksessa tarkoitemääräys täytetään jakamattomasta kuolinpesästä ennen perinnönjakoa.

Jos tarkoitemääräyksen täytäntöönpano on laiminlyöty, on jokaisella, jolla saattaa olla etua määräyksen täytäntöönpanosta, oikeus ajaa siitä kannetta. Kanneoikeus on lisäksi aina pesänselvittäjällä, testamentin toimeenpanijalla, eloonjääneellä puolisolla, perillisellä ja yleisjälkisäädöksen saajalla sekä perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan jälkeläisellä. Perillisellä on kanneoikeus silloinkin, kun hänellä ei ole osuutta pesään.

Nopeaa apua lakiasioihin.