Ovatko kaikki täysi-ikäiset testamentintekokelpoisia?

Testamentintekokelpoisuus on käsitteenä erilainen ja suojatumpi kelpoisuuden muoto kuin yleinen oikeustoimikelpoisuus. Edes oikeuden päätöksellä ei kenenkään testamentintekokelpoisuutta voida etukäteen poistaa. Tämä korostaa henkilön yksilöllistä oikeutta määrätä jäämistöstään. Henkilöllä voi vaikkapa dementiastaan huolimatta aina olla ns. valoisia hetkiä.

Perittävän kelpoisuus tehdä testamentti voidaan tehokkaasti kyseenalaistaa vasta perittävän kuoltua. Tällöin perillinen voi kohdistaa testamentin saajaan testamentin moitteen tai muun pätemättömyyskanteen sillä perusteella, ettei perittävä ollut testamenttia tehdessään kelpoinen sitä tekemään sairautensa tai muun syyn vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.