Missä muodossa testamentti on laadittava?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtaikaa läsnä. Testamentin tekijän tulee henkilökohtaisesti todistajien läsnä ollessa allekirjoittaa testamentti taikka tunnustaa testamentissa oleva allekirjoitus omakseen. Sen jälkeen tulee todistajien nimikirjoituksillaan todistaa testamentti oikeaksi.

Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön. Todistajien tulee merkitä nimikirjoituksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa samoin kuin todistamisen paikan ja ajan. Samoin testamentin todistajien tulisi tehdä merkintä muistakin seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen.

Jos kanne testamentin pätevyydestä nostetaan, on todistajien testamenttiin merkitsemää niin sanottua todistusklausuulia pidettävä uskottavana, jollei esiinny seikkoja, jotka vähentävät sen luotettavuutta. Todistusklausuulissa todistajat voivat kertoa miten testamenttia allekirjoitettaessa on toimittu.

Nopeaa apua lakiasioihin.