Voiko poliisi tulla tekemään kotietsinnän muualla kuin kotonani?

Kotietsintä voidaan suorittaa myös muussa kuin rikoksesta epäillyn hallitsemassa paikassa, jos rikos on tehty siellä tai epäilty on siellä otettu kiinni. Muutoinkin kotietsintä voidaan tehdä, jos erittäin pätevin perustein voidaan olettaa, että etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai saadaan muuta selvitystä rikoksesta.

Kotietsintä saadaan rikoksesta säädettävästä rangaistuksesta riippumatta suorittaa paikassa, johon yleisöllä on pääsy tai jossa rikoksentekijöillä on tapana oleskella. Kotietsintä saadaan aina tehdä myös siellä, missä etsittävän esineen kaltaista omaisuutta on tapana ostaa tai ottaa pantiksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.