Mitkä ovat henkilönkatsastuksen edellytykset?

Henkilönkatsastus on astetta kovempi pakkokeino kuin henkilöntarkastus. Siinä tutkinta kohdistetaan rikoksesta epäillyn ruumiiseen eikä vain vaatteisiin. Henkilönkatsastuksen suorittaminen edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Henkilönkatsastus saadaan suorittaa myös silloin, kun on kysymys rattijuopumuksesta tai huumausaineen käyttörikoksesta.

Henkilönkatsastus edellyttää, että rikosepäilyyn on todennäköisiä syitä. Jos todennäköisiä syitä ei ole, epäilty saadaan katsastaa vain, jos erittäin pätevin perustein voidaan olettaa, että henkilönkatsastuksessa saatetaan saada selvitystä rikoksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.