Voiko muu kuin rikoksesta epäilty joutua henkilöntarkastuksen kohteeksi?

Henkilöntarkastus saadaan tehdä henkilölle, jota epäillään rikoksesta, josta voi enimmillään seurata vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Henkilöntarkastuksen tavoitteena on takavarikoitavan taikka väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytäminen tai muutoin sellaisen seikan tutkiminen, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Henkilöntarkastuksen kohteeksi voidaan ottaa myös henkilö, jota epäillään lievästä pahoinpitelystä, näpistyksestä, lievästä kavalluksesta, lievästä luvattomasta käytöstä, lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, murtovälineen hallussapidosta, lievästä vahingonteosta tai lievästä petoksesta.

Erittäin pätevillä perusteilla henkilöntarkastus saadaan suorittaa myös muulle henkilölle kuin rikoksesta epäillylle. Edellytyksenä on vahva usko siihen, että henkilöntarkastuksen avulla voidaan saada selvitystä rikokseen. Näin mm. silloin, jos on syytä epäillä, että tarkastuksen kohteella on hallussaan rikokseen liittyviä esineitä tai aineita.

Nopeaa apua lakiasioihin.