Onko asunnossasi suoritettu kotietsintä? Miksi poliisi tekee sen?

Asuntosi saattaa joutua kotietsinnän kohteeksi, jos sinua epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta. Kotietsinnän kohteena voi olla kokonainen rakennus, yksittäinen huone tai vaikkapa kulkuneuvo. Kotietsintä suoritetaan esineen tai omaisuuden löytämiseksi taikka muun sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Esineen tai omaisuuden löytäminen on tärkeää rikostutkinnallisista syistä esim. takavarikon täytäntöönpanemiseksi tai varastetun tavaran löytämiseksi.

Kotietsinnästä on laadittava pöytäkirja ja kotietsinnästä on pyynnöstä annettava todistus sille, jonka luona etsintä on toimitettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.