Saanko jossakin vaiheessa tietää, onko minua poliisin toimesta tarkkailtu?

Pakkokeinon käyttö tulee heti lopettaa, kun sen tarkoitus on saavutettu tai luvan tai päätöksen voimassaolo on päättynyt.

Kun epäillyn rikoksen esitutkinta on lopetettu, epäillylle on ilmoitettava häneen kohdistetuista pakkokeinoista. Poliisin suorittamasta vakoilusta on ilmoitettava sen kohteeksi joutuneelle viimeistään vuoden kuluttua pakkokeinon käytön lopettamisesta, oli syytettä nostettu tai ei. Jos rikoksen tutkinta edelleen jatkuu, voi tuomioistuin tärkeästä tutkinnallisesta syystä päättää, että ilmoitus saadaan tehdä myöhemmin tai että se saadaan jättää tekemättä.

Telekuuntelulla tai teknisellä kuuntelulla saatu ylimääräinen tieto on hävitettävä sen jälkeen, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä. Jos tieto koskee sellaista rikosta, jonka tutkinnassa saadaan käyttää telekuuntelua tai teknistä kuuntelua, taikka tietoa tarvitaan rikoksen estämiseen, voidaan tieto säilyttää esitutkintaviranomaisen rekisterissä. Jos urkkimisella saatuja tietoja ei tarvitse heti hävittää, ne on säilytettävä vielä viiden vuoden ajan siitä, kun asia on ratkaistu.

Nopeaa apua lakiasioihin.