Suorittaako ruumiintarkastuksen naislääkäri vai miespoliisi

Henkilöön kohdistuvasta tutkimuksesta ei saa aiheutua tutkittavalle sanottavaa haittaa. Perusteellinen henkilöön kohdistuva etsintä on toimitettava sitä varten varatussa huoneessa. Jos tarkastuksen tai kasastuksen suorittaa muu kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluva henkilö, paikalla on oltava toimenpiteestä päättäneen virkamiehen kutsuma todistaja.

Jos tutkimus vaatii lääketieteellistä asiantuntemusta, sen saa suorittaa vain lääkäri. Henkilönkatsastusta ei saa toimittaa tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva henkilö, jos hän ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. Henkilönkatsastuksessa ei verinäytteen ottamista ja humalatilatutkimusta lukuun ottamatta saa olla läsnä tutkittavan kanssa eri sukupuolta olevia. Poikkeuksena alaikäisen huoltaja.

Nopeaa apua lakiasioihin.