Pelottaako sinua poliisin suorittama tekninen tarkkailu?

Poliisin suorittamassa teknisessä tarkkailussa saatat tietämättäsi joutua teknisin apuvälinein suoritettavan kuuntelun, katselun tai seurannan alaiseksi.

Tekniseen kuunteluun epäillyn vakinaisen asunnon ulkopuolella voi poliisi saada tuomioistuimelta luvan, jos epäillystä rikoksesta voi seurata vähintään neljä vuotta vankeutta tai jos kysymyksessä on huumausainerikos taikka terroristirikoksen valmistelu. Salakuunteluun voi ryhtyä myös rangaistuslaitoksessa ja poliisin säilytystiloissa.

Törkeämpien rikosten selvittämiseksi tekniseen kuunteluun voidaan ryhtyä myös epäillyn asunnossa. Poliisilla on oikeus sijoittaa kuuntelulaite kuuntelun kohteena oleviin tiloihin, jos kuuntelun suorittaminen sitä edellyttää. Laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi poliisi voi salaa mennä edellä mainittuihin tiloihin.

Tekninen katselu sisältää tietyn henkilön tai paikan jatkuvaa tai toistuvaa tarkkailua kiikarilla, kameralla, videokameralla tai muulla teknisellä laitteella. Tekninen seuranta on kulkuneuvon tai tavaran seurantaa siihen kiinnitetyllä radiolähettimellä tai muulla sellaisella laitteella.

Tekniseen katseluun voidaan ryhtyä, jos epäillystä rikoksesta voi seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta ja jos katselulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Vangitun tai rangaistusta suorittavan salakatseluun edellytetään kuitenkin, että epäily koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka huumausainerikosta tai terroristirikoksen valmistelua.

Tekniseen seurantaan vaaditaan, että epäillystä rikoksesta voi seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Poliisilla on oikeus sijoittaa seurantalaite seurattavan kulkuneuvon sisälle, jos seurannan suorittaminen sitä edellyttää. Laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi poliisilla on oikeus salaa mennä kulkuneuvon sisälle.

Nopeaa apua lakiasioihin.