Saako naapuri tai rikoksen uhri tulla katsomaan, kun asuntooni tehdään kotietsintä?

Kotietsinnässä tulee mahdollisuuksien mukaan olla paikalla kotietsinnän suorittavan poliisin kutsuma todistaja. Todistaja on yleensä toinen poliisi. Poliisin apuna voi lisäksi olla asiantuntija tai muu henkilö.

Kotietsinnän kohteen haltijalle tai tämän poissa ollessa jollekin tämän perheenjäsenelle on varattava tilaisuus olla kotietsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja. Kotietsintää ei kuitenkaan tarvitse läsnäolotilaisuuden tarjoamiseksi viivyttää. Jos asunnon haltija, perheenjäsen tai näiden kutsuma todistaja ei ole ollut kotietsinnässä läsnä, on kotietsinnästä viipymättä ilmoitettava sille, jonka luona kotietsintä on toimitettu.

Epäillyn rikoksen asianomistajan tai hänen asiamiehensä voidaan sallia olla läsnä toimituksessa antamassa tarpeellisia tietoja. Poliisin on kuitenkin valvottava, ettei asianomistaja tai asiamies saa kotietsinnässä ilmenevistä seikoista enempää selkoa kuin on välttämätöntä.

Kotietsinnän suorittaminen ei tee kotietsinnän kohteesta julkista ja ovista avoimia. Sivullisilla ei ole paikalle mitään asiaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.