Menettämisseuraamuksella tarkoitetaan tietyn omaisuuden menettämistä valtiolle, tehdyn rikoksen johdosta. Menettämisseuraamuksen määräämisen edellytyksenä on laissa rangaistavaksi säädetty teko, toisin sanoen rikos.

Nopeaa apua lakiasioihin.