Mikäli esinettä tai omaisuutta itseään ei voida tuomita menetetyksi, voidaan esineen tai omaisuuden sijasta tuomia menetettäväksi sen arvo, kokonaan tai osittain. Arvoa ei tuomita menetetyksi, mikäli saatetaan todennäköiseksi, että esine tai omaisuus on hävitetty tai käytetty. Mikäli kaksi tai useampi tuomitaan samaa esinettä tai omaisuutta koskevaan arvon menettämiseen, vastaavat he tästä yhteisvastuullisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.