Menetetyksi ei saa tuomita sellaista edellä tarkoitettua esinettä tai muuta omaisuutta, joka kuuluu kokonaan tai osaksi muulle kuin rikoksentekijälle, rikokseen osalliselle tai sille, jonka puolesta tai jonka suostumuksin rikos on tehty. Esine tai omaisuus voidaan edellisen estämättä tuomita menetetyksi siltä, jolle se on rikoksen tekemisen jälkeen siirretty, mikäli tämä on sen vastaanottaessaan tiennyt esineen tai omaisuuden liittymisestä rikokseen, taikka mikäli hänellä on ollut perusteltu syy epäillä tätä; taikka mikäli hän on saanut kyseisen lahjana tai muulla tavoin vastikkeetta. Esine tai omaisuus on omistusoikeudesta riippumatta tuomittava menetetyksi, mikäli kyseessä on tilanne, jossa esineen omistajakin tätä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.