Rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu, taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus on tuomittava valtiolle menetetyksi, mikäli sen hallussapito on rangaistavaa. Rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, mikäli menettämisseuraamus on tarpeen kyseisen esineen tai omaisuuden terveydelle tai ympäristölle haitallisten ominaisuuksien vuoksi, uusien rikosten ehkäisemiseksi, milloin esine on erityisen sovelias rikoksen kohteeksi tai rikolliseen käyttöön, milloin menettämisseuraamus on tarpeen säännöstelyä taikka maahantuontia tai maastavientiä koskevien säännösten tai määräysten tarkoituksen toteuttamiseksi, taikka luonnon tai ympäristön suojelemiseksi annettujen säännösten tai määräysten tarkoituksen toteuttamiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.