Omaisuus voidaan tuomita rikoksentekijältä kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, mikäli kyseessä on sellainen rikos, josta voidaan tuomita vähintään neljä vuotta vankeutta taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, mikäli kyseessä on kätkemis- tai rahanpesurikos, salakuljetus, huumausainerikos taikka tällaisen edistäminen tai alkoholin luvaton maahantuonti tai maastavienti. Edellä mainituissa omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osittain valtiolle menetetyksi myös rikokseen osalliselta ja siltä, jonka puolesta tai jonka hyväksi edellä mainittu rikos on tehty. Menettäminen voidaan tuomita, mikäli kyseessä oleva rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä ja jos on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä.

Omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi myös siltä, joka on edellä tarkoitettuun syytettyyn henkilöön laissa tarkemmin määritellyssä läheisessä suhteessa ollen tämän puoliso, hänen tai puolisonsa suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen, sisarus, veli- tai sisarpuoli tai tällaisen henkilön puoliso taikka hänelle muuten erityisen läheinen henkilö. Omaisuus voidaan tuomita menetetyksi myös yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta, yhtiöltä, muulta yhteisöltä tai säätiöltä, joka on edellä tarkoitettuun syytettyyn henkilöön tai hänen edellä tarkoitettuun läheiseensä sellaisessa suhteessa, jossa tällä yksin tai yhdessä läheisensä kanssa on osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella olennainen etujen yhteys elinkeinonharjoittajan, yhteisön tai säätiön kanssa taikka jolla johtavan aseman perusteella on olennainen vaikutusvalta elinkeinonharjoittajan, yhteisön tai säätiön toiminnassa. Edellytyksenä on, että on syytä olettaa, että omaisuus on menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirretty edellä mainituille. Menettämisseuraamusta ei tuomita, mikäli omaisuus on siirretty yli viisi vuotta aikaisemmin kuin milloin rikos on tehty. Mikäli kaksi tai useampi tuomitaan samaan menettämisseuraamukseen, vastaavat he siitä yhteisvastuullisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.