Rikoksen tekemisessä käytetty ampuma- tai teräase sekä muu niihin rinnastettava hengenvaarallinen väline sekä muu esine tai omaisuus, jonka hallussapito on rangaistavaa, tuomitaan menetetyksi valtiolle. Valtiolle menetetyksi voidaan tuomita myös sellainen esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä sekä oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen rikokseen läheisesti liittyvä esine tai omaisuus, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tahallista rikosta varten hankittu tai valmistettu taikka ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. Menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.