Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tehdessään rangaistavan teon on ollut iältään vähintään viisitoista mutta ei kahtakymmentäyhtä vuotta täyttänyt.

Nopeaa apua lakiasioihin.