Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu jättää saapumatta valvontatapaamiseen tai muuhun rangaistuksen suorittamiseen liittyvään tilaisuuteen ilman rangaistuksen valvojan tiedossa olevaa hyväksyttävää syytä, ja mikäli on todennäköistä, että hän pyrkii välttelemään niitä, voidaan tuomittu noutaa valvojan erikseen määräämään seuraavaan tällaiseen tilaisuuteen. Poliisin tulee antaa noudon toteuttamiseksi virka-apua, ellei noutotoimenpiteitä ole pidettävä selvästi epätarkoituksenmukaisina. Noudosta päättää pidättämiseen oikeutettu poliisimies Kriminaalihuoltolaitoksen pyynnöstä.

Noudettavaksi määrätty saadaan ottaa kiinni enintään kuusi tuntia ennen valvontatapaamista tai muuta rangaistuksen suorittamiseen liittyvää tilaisuutta ja ottaa säilöön. Nouto tulee pyrkiä suorittamaan niin, ettei tuomittu sen vuoksi joudu tarpeettomasti huomion kohteeksi. Tuomittua ei saa pitää kiinni tai säilössä kauempaa kuin mitä tilaisuuteen noutaminen edellyttää.

Nuorisorangaistukseen tuomitulle on rangaistuksen suorittamisen alkaessa ilmoitettava, että edellä esitetyn kaltainen laiminlyönti voi johtaa noutoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.