Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittua ei tavata, eikä hänen oleskelupaikkaansa saada selville, voi Rikosseuraamusvirasto antaa tuomitusta etsintäkuulutuksen. Tuomittua kehotetaan etsintäkuulutuksessa viimeistään määräpäivänä ottamaan yhteys Kriminaalihuoltolaitokseen nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Etsintäkuulutuksessa tulee ilmoittaa, että muussa tapauksessa pannaan vireille menettely muun rangaistuksen tuomitsemiseksi nuorisorangaistuksen sijasta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.