Nuorisorangaistukseen tuomittu on velvollinen noudattamaan laadittua rangaistuksen toimeenpanosuunnitelmaa, sekä velvollinen noudattamaan Kriminaalihuoltolaitoksen hänelle antamia toimeenpanosuunnitelmaan perustuvia rangaistuksen täytäntöönpanossa tarpeellisia määräyksiä. Tuomitun tulee lisäksi toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä tavalla pitää yhteyttä valvojaansa.

Tuomittu ei saa valvontatapaamisessa tai muussa rangaistuksen suorittamiseen liittyvässä tilaisuudessa käyttää alkoholia tai muuta päihdyttävää ainetta, taikka olla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.