Mikäli tuomioistuin toteaa että nuorisorangaistukseen tuomittu ei ole aloittanut nuorisorangaistuksen suorittamista, tai, on jättänyt rangaistuksen suorittamisen kesken tai ei ole ojentunut varoituksesta eikä hänellä ole ollut menettelyynsä hyväksyttävää syytä, on tuomioistuimen tuomittava hänet suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan sijasta muuhun rangaistukseen.

Uuden rangaistuksen lajia valittaessa tulee harkinnassa ottaa huomioon tuomitun ikä, suorittamatta jäänyt nuorisorangaistuksen osa, tuomittavan moitittavan menettelyn vakavuusaste sekä nuorisorangaistuksen tuomitsemiseen johtaneen rikoksen laatu.

Mikäli nuorisorangaistus on jäänyt kokonaan tai huomattavassa määrin suorittamatta, ja mikäli siihen muutenkin on edellä mainitut harkintaperusteet huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvioiden erityistä syytä, voidaan suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan tilalle tuomita ehdoton vankeusrangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.