Nuorisorangaistus voidaan tuomita Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta.

Rikoksentekijä voidaan tuomita alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta nuorisorangaistukseen, mikäli sakko olisi rikoksen vakavuus sekä rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisemmat rikokset huomioon ottaen riittämätön rangaistus, mutta painavat syyt eivät kuitenkaan vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista, ja mikäli nuorisorangaistukseen tuomitsemista on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi ja uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Nuorisorangaistus voidaan tuomita edellä mainituin edellytyksin myös sellaisista tuomioistuimessa samalla kertaa käsiteltävistä rikoksista, joista ainoastaan osa on tehty alle 18-vuotiaana.

Ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista on vastaajaa kuultava henkilökohtaisesti. Alaikäisen vastaajan edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja käyttää kuitenkin alaikäisen ohella itsenäisesti puhevaltaa asiaa käsiteltäessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.