Nuorisorangaistukseen tuomitun valvojana toimii Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies.

Nuorisorangaistuksen tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi voidaan kyseisen valvojan avuksi määrätä sellainen tehtävään suostunut henkilö, jolla on tehtävän hoitamiseen soveltuvaa sosiaali-, nuoriso- tai kasvatusalan koulutusta, sekä kokemusta työskentelystä nuorten kanssa. Erityisestä syystä tehtävään voidaan määrätä muukin siihen sopiva henkilö. Valvojan apuna toimivaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Kriminaalihuoltolaitos tekee valvojan avuksi määrättävän henkilön kanssa sopimuksen tehtävän hoitamisesta, sekä päättää hänelle valtion varoista maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.