Nuorisorangaistuksen valvojan tulee valvoa toimeenpanosuunnitelman ja siihen perustuvien määräysten noudattamista, olla tarvittaessa yhteydessä tuomitun huoltajaan, edunvalvojaan tai muuhun lailliseen edustajaan, tukea ja ohjata nuorisorangaistukseen tuomittua sekä ilmoittaa Kriminaalihuoltolaitokselle rangaistuksen toimeenpanosuunnitelman ja siihen perustuvien määräysten mahdollisesta rikkomisesta.

Valvojan avuksi määrätyn henkilön tulee noudattaa valvojan hänelle nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoa varten antamia määräyksiä, sekä ilmoittaa valvojalle toimeenpanosuunnitelman ehtojen ja siihen perustuvien määräysten mahdollisesta rikkomisesta.

Valvojan ja hänen avukseen määrätyn henkilön tulee toimia niin, että heidän toimenpiteistään ei aiheudu tuomitulle tai hänen läheisilleen tarpeetonta haittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.