Mikäli tuomittu on valvontatapaamisessa tai muussa rangaistuksen suorittamiseen liittyvässä tilaisuudessa ulkoisista merkeistä päätellen todennäköisesti alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, on rangaistuksen valvojan tai muun Kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehen kirjattava päihtymystilaa koskevat havainnot. Mikäli päihtymystilan epäillään johtuvan alkoholista, Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies voi velvoittaa tuomitun suorittamaan puhalluskokeen.

Epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan oikeusministeriön vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle todistajan läsnä ollessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.