Kun nuorisorangaistukseen tuomittu tuomitaan uuteen rangaistukseen tilanteessa, jossa hänet on tuomittava ehdottamaan vankeusrangaistukseen ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista tehdystä rikoksesta tai nuorisorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen, mutta ennen sen täytäntöönpanon päättymistä tehdystä uudesta rikoksesta tai mikäli tuomioistuin toteaa että nuorisorangaistukseen tuomittu ei ole aloittanut nuorisorangaistuksen suorittamista, on jättänyt rangaistuksen suorittamisen kesken tai ei ole ojentunut varoituksesta eikä hänellä ole ollut menettelyynsä hyväksyttävää syytä, ja hänet olisi tästä syystä tuomittava muuhun rangaistukseen taikka mikäli tuomittu muutoksenhaun johdosta tuomitaan muuhun rangaistukseen, tulee jo suoritettu nuorisorangaistuksen osa ottaa kohtuuden mukaan huomioon uutta rangaistusta alentavana seikkana.

Kahden nuorisorangaistuspäivän katsotaan vastaavan yhtä päivää ehdotonta vankeutta, ellei tästä jo suoritetun nuorisorangaistuksen osan sisältö huomioon ottaen ole erityistä syytä poiketa.

Nopeaa apua lakiasioihin.