Mikäli täytäntöönpantavana on samaan aikaan useita nuorisorangaistuksia, lasketaan täytäntöön pantavina olevat nuorisorangaistukset näiden rangaistusten täytäntöönpanossa yhteen. Nuorisorangaistuksen yhteinen enimmäiskesto on kuitenkin yksi vuosi kuusi kuukautta. Kriminaalihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa tarkistaa toimeenpanosuunnitelmaa rangaistusten yhteenlaskemisen edellyttämällä tavalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.