Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu olisi tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista tehdystä rikoksesta tai nuorisorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen, mutta ennen sen täytäntöönpanon päättymistä tehdystä uudesta rikoksesta, hänet voidaan tuomita tästä rikoksesta ja nuorisorangaistukseen johtaneesta rikoksesta yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Kun yhteinen ehdoton vankeusrangaistus on tuomittu, on Kriminaalihuoltolaitoksen muutoksenhausta huolimatta keskeytettävä nuorisorangaistuksen täytäntöönpano heti. Kriminaalihuoltolaitos voi keskeyttää täytäntöönpanon myös, mikäli se saa syyttäjältä ilmoituksen siitä, että nuorisorangaistukseen tuomittua tullaan syyttämään rikoksesta, joka voi syyttäjän arvion mukaan johtaa ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.