Mitä muita seurauksia rangaistuksen lisäksi tekijälle aiheutuu?

Rangaistusten lisäksi rikoksentekijää voi kohdata myös jokin muu seuraamus. Käytännössä merkittävimpiä ovat erilaiset turvaamistoimenpiteet. Rikoksentekijän rikosväline otetaan yleensä pois. Tällöin rikoksentekijä menettää rikosvälineen tai jonkin muun rikokseen liittyvä esineen valtiolle. Tällä seuraamuksella on oma nimikin; menettämisseuraamus. Jos rikos on tuottanut tekijälleen taloudellista hyötyä, on selvää, että tekijä menettää tämän hyödyn.

Vaarallinen rikoksenuusija saatetaan eristää pakkolaitokseen. Joissakin liikennerikoksissa tuomioistuin määrää tekijälle ajokiellon.

Eräs hyvin merkittävä seuraamus on vahingonkorvaus. Tekijä on velvollinen korvaamaan rikoksellaan aiheuttamansa vahingon. Lähtökohtaisesti rikoksentekijän on suoritettava täysi korvaus aiheuttamistaan henkilö- ja esinevahingoista.

Tuomioistuimen määräämien seuraamusten lisäksi rikoksentekijää joutuu luonnollisesti kärsimään erilaisista tosiasiallisista seuraamuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi työpaikan menetys, yritystoiminnan loppuminen ja perhe- sekä muut ihmissuhdeongelmat.

Nopeaa apua lakiasioihin.