Mitä rangaistuksia Suomessa voi saada?

Yleisiä rikoksista tuomittamia rangaistuksia ovat vankeus, yhdyskuntapalvelu, sakko ja rikesakko. Virkamiehiä koskevia erityisiä rangaistuksia ovat viraltapano ja varoitus. Puolustusvoimien palveluksessa olevia koskevat edellisten lisäksi myös aresti, poistumisrangaistus, kurinpitosakko ja varoitus. On syytä muistaa, että virkamiehiä ja sotilaita koskevat luonnollisesti myös yleiset rikosoikeudelliset seuraamukset. Usein sotilaiden ja virkamiesten kohdalla selvitään kuitenkin pelkkien kurinpitorangaistusten tai varoitusten keinoin. Joskus törmätään silti tilanteisiin, joissa sotilas tai virkamies on syyllistynyt rangaistavaan tekoon ja häntä syytetään siitä ihan normaalia menettelyä käyttäen.

Nopeaa apua lakiasioihin.